Advertising

Abutin ang Iyong Target Audience sa Emojiguide.

Nais mong mag-advertise sa amin? Narito ang ilang mga bagay na magagawa namin para sa iyo:

– Magbigay ng isang bagong naka-sponsor na post na nagsusulong ng iyong website o produkto.

– Komisyon para sa isang post o matapat na review ng iyong website o produkto.

– Magdagdag ng isang sponsored link sa isa sa aming mga paparating na mga post.

– Magdagdag ng isang sponsored link sa alinman sa aming mga umiiral na mga post.

May iba kang naiisip? Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.